سپتیک تانک چیست؟

سپتیک تانک از ابتدایی ترین و پرکاربردترین سیستم مورد استفاده در تصفیه انواع فاضلاب ها از جمله تصفیه فاضلاب بهداشتی (انسانی) جهت زلال سازی و تصفیه مقدماتی فاضلاب می باشد. در سپتیک تانک از فرآیندهای فیزیکی چون شناور سازی و ته نشینی و فرآیندهای بیولوژیکی بیهوازی برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. از سپتیک تانک ها بطور گسترده ای در واحدهای مسکونی و ویلایی، مجتمع های مسکونی و اداری، کارگاه های عمرانی و ساختمانی، کارخانجات تولیدی و صنعتی، هتل ها، رستوران ها، و مجتمع های تفریحی و ورزشی استفاده می شود.

اجزای مختلف سپتیک تانک

لوله ورودی فاضلاب : شامل یک لوله فلنچی جهت اتصال فاضلاب ورودیاجزای سپتیک تانک

انبار اولیه سپتیک تانک : معمولا حجم آن دو برابر قسمت دوم سپتیک تانک می باشد چرا که بخش اعظم ته نشینی و شناور سازی و تصفیه بیولوژیکی فاضالب در این قسمت انجام می گردد.

بافل جدا کننده : جهت جلوگیری از عبور چربی و روغن و مواد جامد ته نشین شده به مخزن دوم سپتیک تانک مورد استفاده قرار می گیرد.

مخزن زلال سازی : این مخزن که قسمت دوم سپتیک تانک می باشد و بوسیله یک دیواره و یک لوله T شکل از قسمت اول جدا شده است که فاضلابب که وارد /ان می شود چربی و روغن و مواد شناور و مواد جامد آن در مرحله اول گرفته شده است.

ونت خروجی گاز : گازهای جمع شده در قسمت اول سپتیک تانک که ناشی از تصفیه بی هوازی فاضلاب می باشند و اگر تخلیه نشوند ممکن است منفجر شود بوسیله این لوله از سپتیک تانک خارج می شود، گاز تولید شده عمدتا متان می باشد.

قسمت خروجی فاضلاب: برای خروج فاضلاب از سپتیک تانک از یک بافل به همراه لوله خروجی استفاده شده است.

 

موارد کاربرد سپتیک تانک

  • به دلیل ویژگی هایی که سپتیک تانک داراست باعث کاربرد آن در گستره وسیعی از فاضلاب های بهداشتی ، انسانی ، و صنعتی گردیده است.
  • تصفیه مقدماتی یا به عبارتی پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی - انسانی منازل مسکونی، مجتمع های اداری و تجاری، هتل، رستوران و ... به دلیل قوانین زیست محیطی و شهرداری ها
  • حذف چربی و روغن از فاضلاب رستوران ها و آشپزخانه ها که باعث گرفتگی لوله ها می شود و همچنین با بستن منافذ چاه های جذبی باعث پر شدن سریع چاه های جذبی می شود.
  • استفاده در تصفیه خانه های فاضلاب به عنوان متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ جهت لیفت فاضلاب از زیر سطح زمین به داخل تصفیه خانهسپتیک تانک فاضلاب