با گسترش فعالیتهـای شهری انسانی و صنعتی، مصـرف آب و به دنبال آن تولید فاضـلاب و پساب­های صنعتی به شدت در حال افزایش است. انتقال این فاضلابها به منابع طبیعی آنها را به نحوی آلوده ساخته که امروزه آلودگی محیط زیست به یکی از مهمترین چالشهای اساسی انسانها تبدیل شده است.آلودگی این منابع طبیعی بطور مستقیم و غیرمستقیم برسلامت انسانها تأثیرگذار میگذارد و تهدیدی بزرگ و حیاطی برای ادامه نسل بشر است. در این میان فعالان محیط زیستی با تعیین خط ومشی واستانداردهای لازم محیط زیست تلاش میکنند با اعمال محدودیتهایی در میزان بار آلودگی وارد بر منابع طبیعی، از تأثیرات زیانبار آلودگی پساب­ها بکاهند.

تمدن تصفیه
شرکت تمدن تصفیه شرکتی پیشرو در صنعت تصفیه فاضلاب ،آب و هوا بشمار میرود و با تجربه ده ساله در ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب و آب یکی از با قدمت ترین شرکت ها در ایران بشمار میرود.این شرکت خود را مفتخر میداند که در راه خدمت به محیط زیست انسانی بیش از صد پروژه فاضلاب صنعتی و انسانی را به اتمام رسانده است

دلایل انتخاب ما
شرکت تمدن تصفیه هم اکنون قادر است با تکیه بر دانش فنی کارشناسان و متخصصان خود و تجارب عملی بدست آمده در اجرای پروژه­ های متعدد تصفیه فاضلاب، ساخت سپتیک تانک و سایر پکیج های تصفیه آب و هوا ، مسائل مربوط به تصفیه فاضلاب را از فهرست مشکلات و چالشهای اجتماعات شهری، صنایع و مدیران در ارتباط با آنها حذف و تعدیل نماید.