تصفیه فاضلاب,پکیج تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب بهداشتی

شرکت تمدن تصفیه ایرانیان با بیش از 5 سال سابقه در زمینه تصفیه هوا,تصفیه آب,تصفیه فاضلاب,طراحی ساخت و نصب پکیج تصفیه فاضلاب,طراحی ساخت و نصب سپتیک تانک

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پکیج تصفیه فاضلاب» ثبت شده است

لجن فعال در تصفیه فاضلاب

فرایند لجن فعال یک فرایند رشد معلق هوازی می‌باشد. واحدهای اصلی سیستم لجن فعال شامل یک مخزن هوادهی، یک زلال‌ساز برای جدا کردن جامدات بیولوژیکی و سیستم برگشت لجن می‌باشد. در سیستم لجن فعال، فاضلاب ورودی قبل از ورود به مخزن هوادهی یا بلافاصله پس از ورود به آن با لجن فعال برگشتی از مخزن ته‌نشین مخلوط می‌شود به مخلوط فاضلاب و لجن فعال مایع مخلوط گفته می‌شود و میزان مواد معلق موجود که در این مایع مخلوط MLSS معمولاً دارای محدوده بین ۲۰۰۰ تا 4000 میلی‌گرم در لیتر است. پس از ورود فاضلاب به راکتور مواد آلی معلق به سرعت جذب لجن فعال می‌گردند. زمان مورد نیاز برای این کار بین ۲۰ تا 45 دقیقه می‌باشد. پس از عمل جذب سطحی، جامدات آلی جذب شده در حین عبور فاضلاب از مخزن هوا دهی به صورت محلول در آمده و مورد اکسیداسیون بیولوژیکی قرار می‌گیرند. جذب مواد محلول معمولاً بسیار سریعتر از جذب مواد معلق می‌باشد. تأمین اکسیژن مورد نیاز مخزن هوادهی معمولاً با استفاده از تزریق هوای فشرده یا هواده‌های مکانیکی سطحی صورت می‌پذیرد هر چند در برخی موارد از اکسیژن خالص نیز استفاده می‌گردد. هوادهی به فاضلاب در تصفیه فاضلاب به دو منظور انجام می‌گیرد اولاً برای تأمین اکسیژن مورد نیاز اکسیداسیون بیولوژیکی و ثانیاً برای اختلاف کافی و مناسب محتویات مخزن به منظور ایجاد تماس کافی بین لجن فعال و مواد آلی موجود در فاضلاب. در مواردی که اکسیژن خالص استفاده می‌شود به منظور ایجاد اختلاط بایستی از همزن‌های مکانیکی استفاده نمود.

ادامه مطلب ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
تمدن تصفیه ایرانیان

حذف بیولوژیکی و شیمیایی فسفر جهت تصفیه فاضلاب

در شرایطی که مقدار COD به شکل اسیدهای چرب فرار برای حذف بیولوژیکی فسفر به تنهایی فراهم نباشد از حذف بیولوژیکی - شیمیایی کمک می‌گیریم. برای حذف بیولوژیکی فسفر در تصفیه فاضلاب نیاز به وجود حداقل ۲۰ گرم COD به شکل اسیدهای چرب فرار به ازای هر گرم فسفر می‌باشد. در صورتی که این نسبت برقرار نباشد و مقدار اسیدهای چرب فرار کم باشد می‌توان از حذف بیولوژیکی شیمیایی در تصفیه فاضلاب استفاده نمود. در این روش تنها به حدود ۲ گرم COD به ازای هر گرم فسفر نیاز می‌باشد.

در این فرایند عمدتاً از مواد منعقد کننده برای حذف بخشی از فسفر کمک می‌گیریم. این مواد را می‌توان در نقاط مختلفی از تصفیه‌خانه به فاضلاب اضافه نمود لیکن در هر حال باید مراقب اثر نامطلوب این مواد روی فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی علی‌الخصوص باکتری‌های نیترات‌ساز در فرایند نیتریفیکاسیون بود زیرا به تغییرات محیطی بسیار حساس می‌باشند. برای جلوگیری از بروز این مشکل به جای استفاده در خط (in-Line) از مواد منعقد کننده می‌توان از آن‌ها به صورت خارج از خط (off – Line) یا در جریان کناری در فرایند فستریپ استفاده نمود. دیاگرام فرایند. به طور شماتیک در شکل نشان داده شده است.

ادامه مطلب ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
تمدن تصفیه ایرانیان

جریان هوا در صافی‌های چکنده

بر قراری جریان مناسبی از هوا در صافی‌های چکنده از مهمترین ضروریات برای عملکرد موفق آن‌ها در تصفیه فاضلاب می‌باشد. عوامل اصلی برقراری جریان هوا در صافی‌های رو باز مکش طبیعی و نیروی که باعث برقراری جریان هوا می‌شود...

ادامه مطلب ...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
تمدن تصفیه ایرانیان

فرآیند لجن فعال برای حذف همزمان فسفر و نیتروژن در تصفیه فاضلاب

مسلماً برگشت لجن باید به بعد از مخزن بی‌هوازی و قبل از مخزن انوکسیک باشد. زیرا اگر لجن برگشتی که حاوی مقداری نیترات می‌باشد به مخزن بی‌هوازی منتقل شود این مخزن از حالت بی‌هوازی به آتوکسیک تبدیل خواهد شد. در این شرایط رقابت بین باکتری‌های PAOS و باکتری‌های نیترات زدا به نفع باکتری‌های نیترات زدا پیش خواهد رفت و حذف فسفر با دشواری روبرو می‌گردد. در صورتیکه برگشت لجن به بعد از مخزن بی‌هوازی انجام پذیرد. مخزن بی‌هوازی فاقد اکسیژن و نیرات خواهد بود و در صورت وجود مقدار کافی جرم سیتم به خوبی حذف فسفر را انجام خواهد داد. لیکن در این صورت مقدار جرم بیولوژیکی در مخزن بی‌هوازی بسیار ناچیز است برای حل این مشکل می‌بایست لجن از محلی که فاقد اکسیژن و نیترات می‌باشد به مخزن بی‌هوازی منتقل گردد. تنها محل دارای این شرایط خروجی مخزن Anoxic می‌باشد. لذا جامدات بیولوژیکی مورد نیاز در مخزن هوادهی از این طریق تأمین می‌گردد. در این حالت نسبت برگشت لجن به فاضلاب بین 5/0 تا یک می‌باشد. نام این فرآیند، EBPR یا فرآیند توسعه یافته حذف بیولوژیکی فسفر (Enhanced Biological phosphorus Removed) می‌باشد.

در برخی مراجع این فرآیند به نام Biologically Enhanced Phosphorus Removed وجود دارد. علی رغم تحققات زیاد انجام شده تاکنون گونه خالصی که قادر به حذف فسفر باشد و جداسازی نشده است. در حقیقت تاکنون کشت خالص (Pure Culture) از این باکتری‌ها تهیه نشده است. البته کشت غنی شده (enriched culture) تهیه و کشت مخلوط (mixed Culture) از این باکترها نیز در تصفیه‌خانه بکار می‌رود رنگ کشت مخلوط در تصفیه‌خانه قهوه‌ای می‌باشد در حالیکه محیط غنی شده تقریباً زرد رنگ است.

ادامه مطلب ...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
تمدن تصفیه ایرانیان

هدف از تصفیه فاضلاب

هدف از تصفیه فاضلاب، حذف آلاینده‌ها از آن می‌باشد، مهمترین این آلاینده‌ها عبارتند از:

- جامدات معلق Supended solids

- آلاینده‌های مصرف کننده اکسیژن Oxygen demanding Pollutants (عمدتاً مواد آلی و نیتروژن آمونیاکی)

- مواد مغذی Nutrients (نیتروژن و فسفر)

- آلاینده‌های سمی Toxic Pollutants (عمدتاً آلی)

شرایط محیط بیوشیمیایی فاضلاب به سه دسته تقسیم می‌شود.

گیرنده نهائی الکترون

محیط بیوشیمیایی

NOX

O2

×

 

Aerobic OXIC

×

×

Anaerobic

 

×

Anoxic

 

از دیدگاه مهندسی در شرایط هوازی اکسیژن محول O2 در محیط به عنوان گیرنده نهایی الکترون وجود دارد. اکسیژن باند شده با نیتروژن به شکل نیترات وNO و نیتریت NO2 نیز می‌تواند وجود داشته باشد ولی وارد واکنش نمی‌شود. در شرایط بی‌هوازی نه اکسیژن محلول O2 و نه نیتروژن تیتراتی وجود ندارد. و در محیط غیر هوازی ANOXIC اکسیژن باند شده NOX در محیط وجود دارد ولی اکسیژن محلول وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
تمدن تصفیه ایرانیان

روش های تصفیه فاضلاب

روشهای تصفیه فاضلاب که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی غالب هستند، به عنوان عملیات واحد شناخته می شوند. روش تصفیه فاضلاب که حذف آلاینده ها به وسیله واکنش شمیایی و بیولوژیکی انجام می گردند، به عنوان فرایند های واحد شناخته می شود. در حال حاضر، بهره برداری و فرآیند واحد برای تدارکات سطوح مختلفی از تصفیه که به عنوان تصفیه مقدماتی، اولیه، اولیه پیشترفته، ثانویه ( بدون و یا جداسازی مواد مغذی ) و پشترفت ( یا سوم ) شناخته می گردند، با هم جمع شده اند ( جدول ملاحظه شود ). در تصفیه مقدمات، مواد جام درشت نظیر اشیای بزرگ، سنگها و زبره ها ممکن است تجهیزات را تخریب کنند، جدا می شوند. در تصفیه فیزکی فاضلاب ، معمولا ته نشینی، برای جدا کردن مواد غوطه ور ( شناور ) و قابل ته نشینی موجود در فاضلاب به کار می رود. ( شکل ملاحظه شود). برای تصفیه اولیه پیشترفته ، جهت کمک به جداسازی مواد جامد معلق و در یک وسعت کمتر، مواد جامد نا محلول؛ مواد شیمیایی افزوده می شود. در تصفیه ثانویه، فرآیند های بیولوژیکی و شیمیایی برای زدایش اکثر مواد آلی به کار می روند. در تصفیه یشترفته ، از تلفیق بیشتر عملیات و فرایند ها واحد برای زدایش باقیمانده مواد جامد معلق و دیگر اجزای اصلی که به وسیله تصفیه متداول ثانویه به شکل قابل توجهی کاهش نیافته اند، استفاده می شود.

ادامه مطلب...


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
تمدن تصفیه ایرانیان