تصفیه فاضلاب,پکیج تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب بهداشتی

شرکت تمدن تصفیه ایرانیان با بیش از 5 سال سابقه در زمینه تصفیه هوا,تصفیه آب,تصفیه فاضلاب,طراحی ساخت و نصب پکیج تصفیه فاضلاب,طراحی ساخت و نصب سپتیک تانک

چربی و روغن و گریس

عبارت روغن و گریس که به صورت کلی بیان می شود، شامل گریس ها، روغن ها، واکس ها و دیگر ترکیبات موجود در فاضلاب است. میزان روغن و گریس فاضلاب با استخراج آنها از نمونه توسط تری فلوئورو اتان ( روغن وگریس در تری فلوئورواتان محلول است) اندازه گیری می شود. دیگر مواد قابل استخراج شامل روغن های معدنی، مثل نفت و نرم کننده ها و روغن های جاده ( قیر) است. روغن و چربی از نظر شیمیایی کاملا مشابه اند. آنها ترکیباتی از (استر ها) از الکل یا گلیسرول (گلیسیرین) با اسیدهای چرب هستند. گلسیرید‍‍‍های اسید چرب که در دمای معمولی به صورت مایع هستند به نام روغن‍ها و بقیه که جامد هستند به نام گریس (چربیها) خوانده می شوند. اگر قبل از تخلیه فاضلاب تخلیه شده به محیط گریس ها زوده نگردند، چربیها می توانند برای ریزاندامگان زنده محیط، مزاحمت ایجاد کنند و یک فیلم نازک نامرئی روی سطح آب تشکیل دهند. ضخامت مورد نیاز برای تشکیل فیلم کدر روی سطح آب طبق جدول زیر در حدود (0/0000120 in( 0/0003480 mm است.

 

ظاهر

ضخامت فیلم

محدوده کمی

in

mm

Gal/mi²

L/ha

به زحمت قابل رویت است

0/0000015

0/0000381

25

0/365

با درخشندگی نقره

0/0000030

0/0000762

50

0/731

اولین اثر رنگ

0/0000060

0/0001524

100

1/461

دسته روشن رنگ

0/0000120

0/0003048

200

2/922

رنگها شروع به تیره شدن می کنند

0/0000400

0/0010160

666

9/731

رنگها خیلی تیره اند

0/000000

0/0020320

1332

19/463

 

چربی ها و روغن های موجود در فاضلاب های خانگی مربوط به کره، چربی خوک، مارگارین، روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی است. همچنین چربی ها در گوشت، حبوبات، دانه های روغنی، مغز بادام، فندق و در بعضی از میوه ها وجود دارد. حلالیت کم روغن ها و چربی ها باعث کاهش سرعت تجزیه آن ها به صورت بیولوژیکی است. اسید های معدنی آنها را تجزیه کرده و گلیسیرین و اسید های چرب تولید می کنند. در حضور بازها مثل سدیم هیدروکسید، گلیسیرین آزاد شده و نمک قلیایی اسید های چرب تشکیل می گردد. این نمک ها به نام صابون ها خوانده می شوند. صابون های معمولی با صابونی کردن چربی ها با سدیم هیدروکسید تولید می شوند. این ها در آب، حل میشوند اما در حضور سختی آب، نمک های سدیم به نمکهای کلسیم و منیزیم اسید های چرب تبدیل شده و به نام صابون های معدنی معروف اند. این صابو نها در آّب، نامحلول اند و در آن، رسوب می کنند. نفت سفید، نرم کنند ها ( روغن ها ) و قیر ترکیباتی هستند که از نفت و زغال سنگ به وجود آمده و حاوی تعداد زیادی کربن و هیدروزن هستند. گاهی اوقات این ترکیبات به میزان زیادی از طریق فروشگاه ها، توقفگاه ها و خیابان ها به مجاری فاضلاب وارد می شوند. بیشتر آنها در فاضلاب شناور می گردد، اگر چه قسمتی در داخل گل و لای، ته نشین می شوند. حتی به میزان بیشتری از چربی ها، روغن ها، صابون ها، روغن های معدنی تمایل دارند که سطح آب ها را پوشش بدهند. ذرات، سبب اختلال در عملیات تصفیه بیولوژیکی شده و باعث مشکلات تعمیراتی می گردند.

روش های جمع آوری فاضلاب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
تمدن تصفیه ایرانیان

تولید کف در واحد های تصفیه فاضلاب

کننده ها یا ترکیبات فعال سطحی، ترکیبات آلی مولکول های بزرگ هستند که خیلی کم در آب حل می شوند و سبب تولید کف در واحد های تصفیه فاضلاب و آب های سطحی که به آنها خروجی فاضلاب وارد می شود، می‍گردند. بیشتر کنند ها از یک گروه شدیدا ̎ آب گریز̎̎ به همراه یگ گروه به شدت̎ آب دوست̎ تشکیل شده اند. معمولا گروه̎ آب گریز̎ یک رادیکال هیدروکربنی ( R ) یا 10 تا 20 اتم کربن است. دو نوع گروه̎ آب گریز̎ استفاده می شود، آن هایی که در آب یونیزه می شوند و آنهایی که یونیزه نمی گردند. کننده های آنیونی از نظر بار منفی هستند مثل[ Na⁺ ⁻( RSO₃N ) ]. در حالی که کاتیونی بار مثت دارند مثل Cl⁻] + (RMe₃N ) ]. کنند های غیر یوتی، حاوی یک گروه آب دوست، پلی اکسی اتیلن ( ROCH₂CH₂OCH₂CH₂…… OCH₂CH₂OH) با علامت اختصاری nRe که n تعداد OCH₂CH₂ در گروه آب دوست است) خواهد بود. همچنین هیبرید های این کننده ها نیز وجود دارند.

مواد فعال سطحی معمولا در سطح بین آب و هوا قرار می گیرند به طوری که قسمت آب دوست در داخل آب و قسمت آب گریز درست خارج از آز آب قرار می گیرند. در طی هوادهی فاضلاب، این ترکیبات روی سطح حباب های هوا قرار گرفته و کف بسیار مقاوم تولید می کنند. قبل از سال 1965، نوع پاک کننده های موجود به نام الکیل بنزن سولفونات ( ABS) بود که به دلیل مقاوم بودن در برابر تجزیه بیولوژیکی مشکلات خاصی در پی داشت. در نتیجه وضع قانون در 1965 الکیل سولفات خطی (LAS) به جای ABS قرار گرفت که به صورت بیولوزیکی قابل تجزیه بود. از آنجا که شوینده ها در ابتدا از پاک کننده های مصنوعی تولید شدند مشکلات مربوط به کف کردن، بسیار کاهش یافت. بایستی توجه داشت که پاک کننده های با نام سخت هنوز به میزان زیادی در بعضی از کشور های خارجی استفاده می گردد.

درحال حاضر از دو آزمون برای تعیین وجود پاک کننده ها در آب و فاضلاب استفاده می گردد. آزمون مواد فعال متیلن بلو (MBAS) برای پاک کننده های آنیونی استفاده می شود. تعیین میزان پاک کننده ها با استفاده از اندازه گیری تغییر رنگ در استاندارد متیلن بلو انجام می شود. مواد فعال سطحی غیر یونی ها با استفاده از آزمون با استفاده از مواد فعال تیوسیانات کبالتCTAS اندازه گیری می شوند. غیر یونی ها با CTAS واکنش داده و تولید محصول حاوی کبالت می‍کند که با استفاده از یک مایع آلی استخراج شده و سپس اندازه گیری می‍گردد. بایستی توجه داشت که روشCTAS برای زدایش پاک کننده های غیر یونی به تصفیه کردن و برای حذف پاک کننده های کاتیونی و آنیونی به تبادل یونی نیاز دارد.

تولید کف در واحد های تصفیه فاضلاب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
تمدن تصفیه ایرانیان